Chuyển biến sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

09/11/2018 09:20 Số lượt xem: 369

Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Thành, việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tạo sự chuyển biến, đột phá rõ nét và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành lần thứ XXII đề ra 13 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo và có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Từ việc xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Nhờ vậy, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.  Ðến nay đã có 9/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật là các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội. Với bức tranh toàn cảnh, huyện Thuận Thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 0,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 40,4 triệu đồng/người/năm.

Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; duy trì công tác quy vùng sản xuất. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển các mô hình kinh tế trang trại, đề án thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn; cơ bản xử lý xong những sai phạm trong việc cho thuê đất trang trại, mô hình VAC. Theo đó, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp nửa đầu nhiệm kỳ đạt 4.106 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 0,8%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, phấn đấu hết năm 2018 có 14/17 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt trung bình 17,4 tiêu chí/xã; trong năm 2018 có 4 xã đăng ký hoàn thành, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Bên cạnh đó, tốc độ đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng bình quân 15,78%, vượt Nghị quyết 0,68%. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ theo hướng phát triển đô thị trong tương lai. Làm tốt công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án như khu công nghiệp Thuận Thành III (phân khu C), Dự án khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm, Dự án đường QL 38 qua địa phận huyện Thuận Thành,…Các công trình giáo dục, giao thông, xây dựng và hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng với nhiều loại hình; kết cấu hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư với nhiều loại hình kinh doanh mới, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân và khách du lịch; hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống được phát triển.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, huyện Thuận Thành đã thực hiện có hiệu quả, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động. Huyện thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt và thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn vị dẫn đầu trên địa bàn. Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo thực hiện tốt thu hồi nợ đọng, quan tâm, nuôi dưỡng nguồn thu, cơ bản giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Vì vậy, thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tính trong nửa nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách địa phương đạt 4.200 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân khoảng 37,5%/năm, tăng 26,5% so với Nghị quyết.

Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch, đảm bảo sử dụng đất đai tiết kiệm và hiệu quả. Công tác quản lý môi trường được quan tâm thường xuyên, 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện.

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cũng như chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được huyện triển khai quyết liệt, hiệu quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 58,3%; hàng năm đào tạo nghề cho gần 2.200 lao động; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,09%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92%, vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra đến năm 2020 là dưới 2%; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 89%; 100% trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia; 100% các hộ dân được sử dụng nước sạch. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 183 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; mở 12 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 938 quần chúng ưu tú; kết nạp được 420 đảng viên mới; tổ chức được 32 hội nghị thông tin thời sự với 4.406 lượt người tham gia. Bước đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã bố trí, sắp xếp đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT huyện từ tháng 2/2018; chức danh Trưởng Ban Dân Vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện từ tháng 10/2018; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND&UBND huyện từ tháng 8/2018; Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Trạm Lộ; thống nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng UBND các xã, thị trấn; sáp nhập 02 trường Mầm Non tại xã Hoài Thượng.

Để hoàn thành mục tiêu tổng quát đến 2020 trở thành đô thị loại 4 và năm 2021 trở thành Thị xã, 4 mục tiêu chủ yếu chưa đạt, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và nhiều giải pháp cơ bản. Trong đó, tập trung hoàn thành các tiêu chí để huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện và hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp và đô thị Thuận Thành II, Khu công nghiệp Thuận Thành III. Tăng cường đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng. Tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu và phát triển các khu đô thị phục vụ phát triển KT- XH và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trên địa bàn huyện.

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong đó chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách bộ máy, tinh giản biên chế... Phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                                                             

Huy Sơn