Chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn

26/06/2020 16:30 Số lượt xem: 35

Thực hiện chiến dịch cộng đồng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại trừ loăng quăng bọ gậy, chống bệnh sốt xuất huyết lần 1 năm 2020,  những ngày qua Trung tâm y tế huyện đã tích cực phối hợp với các xã, thị trấn, chỉ đạo các trạm y tế tăng cường tuyên truyền, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết như: tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chú trọng việc làm sạch khu vực có nước đọng ở tại gia đình và nơi công cộng. Phối hợp với đài truyền thanh xã, thôn, các banh ngành đoàn thể  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trong các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền và tổ chức cho các em học sinh tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, diệt loăng quang, bọ gậy trong khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó còn tăng cường công tác giám sát chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh sảy ra ./.

Quốc Hoàn