Chi trả chế độ theo quyết định 49 và 62 của Thủ tướng chính phủ

14/09/2017 14:27 Số lượt xem: 1757

Ngày 7/9/2017 ban chỉ đạo 24 huyện Thuận Thành tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 442 đối tượng trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Thành đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho 434 ông bà hưởng chế độ theo Quyết định 49, 8 ông bà theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng

Các đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định 49 và 62 của Thủ tướng Chính phủ của huyện Thuận Thành là những người trực tiếp và thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia, Lào và là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

Đức Thanh