Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính – khóa 7 hệ vừa làm vừa học

09/11/2018 09:29 Số lượt xem: 296

Ngày 2/11/2018 Huyện ủy Thuận Thành phối hợp với trường Chính trị Nguyến Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính – khóa 7 hệ vừa làm vừa học.  

Lớp học được khai giảng tháng 12 năm 2016, với 71 học viên là cán bộ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện.  Sau  2 năm học tập, với thời lượng 672 tiết, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về: Triết học Mác- Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể; TÌnh hình nhiệm vụ địa phương…Kết thúc khóa học, có 62 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kết quả có 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp loại khá và giỏi; trong đó học viên đạt loại giỏi chiếm 17,7%. Có 6 học viên tiêu biểu được hiệu trưởng trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tặng giấy khen. Thông qua khóa học nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức lý luận, chính trị, từ đó trở về cơ quan đơn vị vận dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tế công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, vững về lý luận chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

Quốc Hoàn