Ban Thường vụ Huyện ủy

09/08/2017 16:11 Số lượt xem: 4410

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

1. Ông Ngô Tân Phượng : Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2. Bà Nguyễn Thị Liên: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

3. Ông Nguyễn Tiến Hoàng: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Ông Nguyễn Xuân Đương: Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

5. Ông Nguyễn Thanh Thịnh: Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

6. Ông Vũ Đăng Hùng: Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7. Ông Nguyễn Viết Hiếu: Ủy viên BTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8. Ông Văn Quốc Cường: Ủy viên BTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

9. Bà Bùi Thị Thu: Ủy viên BTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

10. Ông Đỗ Xuân Viên: Ủy viên BTVHU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

11. Ông Hoàng Như Chinh: Ủy viên BTVHU, Trưởng Công an huyện