Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện

14/09/2017 14:23 Số lượt xem: 1752

Ngày 7/9/2017 Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Thuận Thành. Cùng dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban của HĐND huyện và một số ngành chuyên môn

Tính đến nay, toàn huyện Thuận Thành có 01 cơ sở xây dựng nhà lưới trồng rau, dưa lưới với diện tích 4.800 m2 tại xã Nguyệt Đức, tổng kinh phí đầu tư 5,8 tỷ đồng; 02 mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ tại xã Ngũ Thái và Trí Quả trên diện tích 2 ha. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, có 15 trang trại chăn nuôi theo công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn, uống tự động, xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể biogas phủ bạt và chế phẩm vi sinh tại 6 xã, tổng diện tích hơn 56 nghìn m2, nuôi thường xuyên trên 25 nghìn con lợn nái, lợn thương phẩm cùng 40 nghìn gà đẻ. Toàn huyện có 05 hộ nuôi cá lồng trên sông Đuống với 224 lồng cá, cho năng suất bình quân từ 5- 6 tấn cá/lồng/năm.

Phát biểu tại hội nghị đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Thuận Thành đạt được trong quá trình triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ cao trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị huyện trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các phòng, ban, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp và người dân về chủ trương, chính sách ưu đãi của tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích nông dân dồn điền, đổi thửa đầu tư xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao. Trước mắt, huyện sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị tỉnh hỗ trợ đối với các trang trại đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

Đức Thanh