An Bình hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2020-2022

29/06/2020 10:48 Số lượt xem: 56

Ngày Chủ nhật 28/6/2020, các thôn trong xã An Bình đã tiến hành bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2020-2022 và đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cử tri hộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền bầu cử của mình, đạt 100% số cử tri đi bầu. Kết quả 6/6 trưởng thôn trúng cử đều là Bí thư chi bộ đương nhiệm, trong đó người trúng cử với số phiếu thấp nhất là 69,2%, người trúng cử với số phiếu cao nhất là 94,9%.

Tại bước hiệp thương ứng cử viên bầu trưởng thôn lần 3 mỗi thôn có 2 người vào danh sách chính thức để bầu cử, gồm 1 người là đảng viên, một người là quần chúng, đảm bảo dân chủ, khách quan và chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định về trưởng thôn.

Như vậy, mô hình bí thư chi bộ làm trưởng thôn ở xã An Bình vẫn được nhân dân trong xã tín nhiệm cao. Đây là cơ sở để các phong trào của xã An Bình luôn giữ vững và phát triển.

Phạm Thuận Thành