An Bình bầu kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã

02/07/2020 09:05 Số lượt xem: 90

Trong 2 ngày 29/6 và 30/6/2020, Hội đồng nhân dân xã An Bình khóa 19 (2016-2021) đã tiến hành kì họp thứ 11. Đồng chí Vũ Đăng Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy phụ trách xã và đồng chí Trương Thị Hạnh, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện theo dõi xã về dự.

Tại kì họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo của UBND xã và các Ban của HĐND xã, thông báo của UBMTTQ xã về tham gia xây dựng củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm và kiến nghị với HHĐND, UBND. Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Vũ Đăng Hùng thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã thông báo tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Kì họp cũng đã miễn nhiệm các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐND xã, chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã. Tiếp đó kì họp đã bầu kiện toàn các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐND xã, chủ tich và phó chủ tịch UBND xã. Đồng chí Đỗ Trọng Dân, Bí thư Đảng ủy trúng cử chức Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa, Phó bí thư Đảng ủy trúng cử chức Chủ tịch UBND xã.

Kì họp cũng đã thông qua 5 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 62 phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết số 63 thông qua Báo cáo kinh tế xã hội của UBND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết số 64 về các nội dung chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021; Nghị quyết số 65 phê chuẩn chủ trương đồng ý cho Công ti TNHH thực phẩm vàng Kinh Bắc xây dựng cơ sở chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại thôn Nghi Khúc; Nghị quyết số 66 thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại xã An Bình.

Phạm Thuận Thành