9 tháng tiếp nhận 879 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ

01/10/2020 15:34 Số lượt xem: 94

Trong 9 tháng đầu năm 2020 toàn huyện đã tiếp nhận 879 hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, trong đó hồ sơ đề nghị cấp lần đầu là 409 hồ sơ, đã có 376 trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất; đang thẩm định 32 hồ sơ; 01 trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất chuyển trả lại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện để tiếp tục hoàn thiện. 470 hồ sơ đính chính, thay đổi sai sót đã được chỉnh sửa kịp thời. Thời gian tới đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận, các phòng chuyên môn sẽ tiếp tục tổng hợp, rà soát làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đối với những trường hợp vướng mắc, khó khăn, sẽ phân loại cụ thể, báo cáo, đề xuất hướng giải quyết với UBND huyện trên tinh thần là phải tập trung tháo gỡ, bảo đảm quy định của pháp luật.

Đức Thanh