283 hộ phụ nữ được vay vốn từ ngân hàng đông á

09/08/2019 08:05 Số lượt xem: 85

Tính đến tháng 6 năm 2019 toàn huyện Thuận Thành có 283 hộ phụ nữ trong huyện được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn của ngân hàng Đông Á.

Nguồn vốn vay “Cùng phụ nữ vượt khó” của ngân hàng Đông Á dành cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ nhằm giúp chị em có vốn đầu tư các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, tiến tới xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị của huyện.

Nguồn vốn có mức vay từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/hội viên/1 lần vay, thời gian từ 12 đến 18 tháng. Các hội viên sử dụng vốn có hiệu quả, trả nợ đúng hạn, chấp hành tốt nội quy, quy chế của tổ vay vốn được tiếp tục giới thiệu để vay các lần sau, với mức lãi xuất 0,7%/tháng.

Đức Thanh