ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

15/09/2017 08:35 Số lượt xem: 1811

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

1. Ông Dương Xuân Hải: Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ

2. Ông Đỗ Trọng Dân: Chủ tịch UBND xã An Bình

3. Ông Nguyễn Xuân Lý: Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Thành

4. Ông Lê Văn Hân: Chủ tịch UBND xã Đình Tổ

5. Ông Nguyễn Viết Cường: Chủ tịch UBND xã Gia Đông

6. Ông Nguyễn Văn Hiến: Chủ tịch UBND xã Hà Mãn

7. Ông Nguyễn Đăng Biên: Chủ tịch UBND xã Hoài Thượng

8. Ông Vũ Quang Độ: Chủ tịch UBND xã Mão Điền

9. Ông Hoàng Văn Hợp: Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đạo

10. Ông Nguyễn Đình Thường: Chủ tịch UBND xã Ngũ Thái

11. Ông Nguyễn Văn San: Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức

12. Ông Trương Minh Nghĩa: Chủ tịch UBND xã Ninh Xá

13. Ông Nguyễn Xuân Định: Chủ tịch UBND xã Song Hồ

14. Ông Nguyễn Văn Hợp: Chủ tịch UBND xã Song Liễu

15. Ông Hoàng Đình Minh: Chủ tịch UBND xã Thanh Khương

16. Ông Nguyễn Văn Đương: Chủ tịch UBND xã Trạm Lộ

17. Ông Dương Văn Phao: Chủ tịch UBND xã Trí Quả

18. Ông Nguyễn Kim Chủ: Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm