Đình Tổ khẩn trương thu hoạch lúa mùa

08/10/2020 15:49 Số lượt xem: 138

Cũng như các  đơn vị khác trong toàn huyện, hiện nay 350 ha lúa mùa của xã Đình Tổ đã bắt đầu chín rộ. Để thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa, bắt tay vào vào trồng cây vụ Đông các cấp chính quyền trên địa bàn xã  đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa mùa.

Mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên bà con nông dân thôn Phú Mỹ xã Đình Tổ xuống đồng thu hoạch lúa mùa nhưng chúng tôi đã cảm nhận được không khí khẩn trương, vui vẻ  của bà con nơi đây. Được biết vụ mùa năm nay thôn Phú Mỹ  gieo cấy 60ha với giống chủ lực là TBR225. Do toàn bộ diện tích được cấy xong trước ngày 15/7, đến nay toàn bộ diện tích lúa đã bắt đầu chín rộ, bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Vui vẻ trò chuyện với chúng tôi ông Nguyễn Văn Khá, thôn Phú Mỹ cho biết: nhận được thông báo máy gặt xuống đồng thu hoạch lúa mùa, ngay từ sáng sớm gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng như bao đựng thóc, phương tiện chuyên trở để cùng với chủ máy thu hoạch lúa mùa. Đến 9h  sáng toàn bộ hơn 2 sào của gia đình đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt khoảng 2 tạ một sào…

Cũng giống như thôn Phú Mỹ, các thôn khác của xã Đình Tổ cũng đã bắt đầu chín rộ, chuẩn bị xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Đến nay toàn xã đã thu hoạch xong khoảng trên 20ha. Với phương châm thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa để bắt tay trồng cây vụ đông, ban chỉ đạo sản xuất của xã đã chỉ đạo Ban quản lý các thôn ký cam kết với các chủ máy gặt để chủ động về thời gian và diện tích thu hoạch. Với tiến độ thu hoạch như hiện nay chỉ khoảng 1 tuần là cơ bản xong toàn bộ diện tích. Vụ mùa 2020, Xã Đình Tổ Thành gieo cấy trên 350ha trong đó chủ lực là lúa năng suất cao 200ha chiếm trên 50% diện tích. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ khuyến nông, thường xuyên xuống thôn bám nắm tình hình, một số ít diện tích bị sâu bệnh hại, bà con nông dân đã kịp thời phun thuốc nên cơ bản diện tích lúa vụ xuân của các hộ dân đều phát triển tốt. Do toàn bộ diện tích được cấy trong khung thời vụ thích hợp, vì vậy đến nay một số diện tích lúa đã bắt đầu chín rộ, bà con nông dân tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để bắt tay vào sản xuất vụ  Đông. Đến thời điểm này toàn xã thu hoạch được gần 20ha, với tiến độ thu hoạch như hiện nay, sẽ giúp bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, bảo đảm các điều kiện cho sản xuất vụ tiếp theo đúng khung thời vụ.

Với sự chỉ đạo tích cực của ban chỉ đạo sản suất xã, sự khẩn trương của bà con nông dân nơi đây. Tin tưởng rằng toàn xã sẽ thu  hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa trong thời gian sớm nhất, để giải phóng đất tập trung cho sản xuất vụ đông, góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác./.

Quốc Hoàn