Đc Nguyễn Hữu Quất sinh hoạt chi bộ tại thôn Phương Quan xã Trí Quả

04/09/2019 09:51 Số lượt xem: 116

Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, ngày 3/9/2019 đồng chí Nguyễn Hữu Quất, PBT TT Tỉnh ủy về dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phương Quan, xã Trí Qủa. Cùng dự có đ/c Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng- phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Chi bộ thôn Phương Quan xã Trí Quả có 47 đảng viên, từ đầu năm đến nay, Chi bộ thôn thực hiện tích cực công tác lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp đảm bảo kịp thời vụ; tích cực vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quan tâm công tác củng cố, xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Các đảng viên trong Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2019, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Lãnh đạo nhân dân tập trung chăm sóc vụ mùa; phòng chống thiên tai; thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai, giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi sinh hoạt, Đ/c PBT TT Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất thông tin nhanh tới các đảng viên Chi bộ thôn Phương Quan về những kết quả nổi bật trên các mặt phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua và ghi nhận có được kết quả đó có sự đóng góp của Chi bộ, nhân dân thôn Phương Quan. Đ/c PBT TT Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, các bước tổ chức sinh hoạt của Chi bộ đảm bảo theo đúng quy định. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra từ nay đến cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo, đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải, xây dựng môi trường sạch đẹp hưởng ứng chủ đề của tỉnh năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; giữ vững ANCT, TTATXH. Làm tốt công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quốc Hoàn