Đ/c Nguyễn Hữu Quất kiểm tra công tác tôn giáo, phong trào dân vận tại huyện Thuận Thành

06/09/2017 09:32 Số lượt xem: 407

Thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Chiều nay 31.8, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đ/c Nguyễn Hữu QuấtPhó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về các lĩnh vực trên tại huyện Thuận Thành. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị hữu quan của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thuận Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65 ngày 4/3/2010 của Ban Bí thu Trung ương về tiếp tục xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có chuyển biến về nhận thức cũng như trong tổ chức thực hiện. Đến nay, 3 loại hình Quy chế dân chủ đã được triển khai thực hiện sâu rộng ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp và 18/18 xã, thị trấn. Tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, trong dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết tốt, kịp thời hơn những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Thuận Thành 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, nhân dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng về tôn giáo. Hoạt động tôn giáo đã gắn bó với nhân dân ở khu dân cư, có tác động tích cực tới các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các hoạt động từ thiện; đền ơn đáp nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng tín ngưỡng để tuyên truyền mê tín dị đoan trong hoằng pháp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Về phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng điển hình Dân vận khéo được tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với công tác dân vận của Đảng được nâng lên. Thi đua Dân vận khéo đã gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANQP, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả có tính bền vững lâu dài góp phần làm chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp đề ra.

 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, công tác xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các KL, chỉ thị, NQ của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác dân vận, tôn giáo trên địa bàn huyện có lúc có nơi chưa kịp thời; việc kiểm tra thực hiện QCDC cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp chưa được chú trọng; công tác tuyên  truyền, vận động nhân dân hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại buổi làm việc đ/c Nguyễn Hữu Quất, PBT TT TU, Trưởng Ban chỉ đạo nghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn Thuận Thành đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ những những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện. Đ/c PBT TT Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Thuận Thành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là nội dung pháp lệnh 34 về vấn đề dân chủ. Tiếp tục gắn phong trào thi đua dân vận khéo với xây dựng các mô hình, nhân rộng điển hình để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai và đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính công của huyện, thực hiện tốt công tác đối thoại, công tác tiếp công dân trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt, quản lý chặt chẽ các đối tượng hành nghề, các chức sắc trên địa bàn qua đó rà soát, thống kê để cấp phép cho các tín đồ hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Nghĩa Đạo và kiểm tra công tác tôn giáo, việc thực hiện QCDC và phong trào thi đua Dân vận khéo tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.

Hữu Ánh