Đại hội MTTQ Thị Trấn Hồ lần thứ 19

09/01/2019 17:24 Số lượt xem: 213

Vừa qua, Thị Trấn Hồ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ 19 nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đại diện thường trực MTTQ huyện; lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, đại diện cấp ủy, chi bộ, ban quản lý các thôn khu phố và 105 đại biểu đến từ 10 khu dân cư.

 

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ Thị Trấn Hồ đã bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, hướng dẫn MTTQ cấp trên, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, thị trấn có 9/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội được đẩy mạnh; Đã hỗ trợ, trao tặng 214 suất quà, trị giá trên 70 triệu đồng cho đối tượng nghèo và hộ gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ, Ban vận động quỹ vì người nghèo đã vận động và tiếp nhận nguồn ủng hộ Quỹ, an sinh xã hội được trên 324 triệu đồng, hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bện, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ con giống, hỗ trợ học sinh nghèo, thăm hỏi tặng quà người nghèo trong dịp tết Công tác giám sát, phản biện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu có hiệu quả; công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm; năng lực, vị thế của MTTQ ngày càng cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nêu kết quả đạt được cũng như rút ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra các mục tiêu đó là: Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, pháy huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cùng với 5 chương trình hành động, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội.

Đại hội đã hiệp thương cử các đại biểu tham gia ủy viên ủy ban MTTQ Thị Trấn Hồ và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới.

 
Đức Thanh