Đại hội chi bộ huyện uỷ

28/06/2020 10:43 Số lượt xem: 361

Ngày 26/6/2020. Chi bộ huyện uỷ tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII. Nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó bí thư TT huyện uỷ cùng với 24/25 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Nhiệm kỳ qua Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên theo đúng hướng dẫn. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện để tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Như tổ đảng ban Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức các đợt học tập nghị quyết với hơn 94% đảng viên trong toàn huyện tham gia. Tổ đảng ban Tổ chức đã làm tốt việc sát nhập, tách các tổ chức đảng, bổ nhiệm 28 đồng chí, bổ nhiệm lại 18 đồng chí. Tổ chức kết nạp được 643 đảng viên mới. Tổ đảng uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ đã tham mưu tổ chức kiểm tra được 27 tổ chức và 100 đảng viên, kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 9 tổ chức đảng và 49 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Thường trực Huyện ủy, BTVHU, của HĐND; các báo cáo, công văn, công điện... của UBND huyện đảm bảo đúng qui chuẩn thể thức văn bản. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; công tác văn thư lưu trữ được bộ phận thực hiện việc tiếp nhận và phát hành các văn bản phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, BTV, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; việc bảo quản, bảo vệ dữ liệu, quản lý sử dụng, bảo quản con dấu và chế độ bảo mật thông tin tài liệu của cấp ủy được thực hiện chặt chẽ. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 3/2 đồng chí theo kế hoạch, đạt 150%.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đóng góp ý kiến để chi bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu có hiệu quả cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn  đấu hàng năm chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đại hội đã sáng suốt bầu 5 đồng chí tham gia ban chấp hành khoá VII, và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện khoá XXIII.

Đức Thanh