Đại hội đại biểu MTTQ xã Thanh Khương, nhiệm kỳ 2019-2024

17/12/2018 08:34 Số lượt xem: 595

Ngày 14/12/2018 MTTQ xã Thanh Khương tổ chức đại hội điểm đại biểu MTTQ xã Thanh Khương lần thứ 20 nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự với Đại hội có đại diện MTTQ tỉnh; Bà Bùi Thị Thu, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện; lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Khương; các ông bà chủ tịch UB MTTQ các xã thị trấn cũng về dự đông đủ.

 

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ xã Thanh Khương, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thanh Khương không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2016-2018; trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức được 97 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, 30 cuộc hiệp thương giới thiệu đại biểu HĐND xã; vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” trên 237 triệu đồng, đã hồ trợ xây dựng 24 nhà đại đoàn kết,  sữa chữa 3 nhà cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,77% năm 2014, xuống còn 1,52% năm 2018, 5/5 thôn đạt danh hiệu làng VH, hàng năm có trên 89% số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, tỷ lệ điện táng hỏa táng đạt trên 40%; vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy… Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã đều được đánh giá đạt loại tốt, trên 90% Ban Công tác Mặt trận xếp loại tốt.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ Môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch UB MTTQ huyện và ông Nguyễn Nam, Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018, chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế… Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội khóa IX đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng xã Thanh Khương ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 ông bà đại biểu vào ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 và 10 ông bà đi dự Đại hội MTTQ huyện.

Với chủ đề Đại hội “Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra 5 chương trình hành động, 8 mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024.

 
Đức Thanh