Đại hội đại biểu đảng bộ xã Trí Quả lần thứ XXI

25/06/2020 15:15 Số lượt xem: 430

Trong 2 ngày 23 và 24/6/2020 Đảng bộ xã Trí Quả huyện Thuận Thành tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đây là đảng bộ cơ sở cuối cùng của huyện Thuận Thành tổ chức đại hội. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; các đồng chí thường trực huyện ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; tổ công tác của huyện ủy và 171 đại biểu tiêu biểu.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH của Trí Quả đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó: tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12,9%, tổng giá trị sản phẩm năm 2019 đạt 313,8 tỷ đồng, trong đó công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 87,95%; nông nghiệp, chiếm 12,05%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 37,8 tỷ đồng/năm. Giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 115,3 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt 160,7 tỷ đồng/năm. Trong nhiệm kỳ, thu ngân sách đạt 249,017 tỷ đồng. Tháng 11/2015, xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, phát triển, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM một cách bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỹ xã đã kết nạp 19 đảng viên mới, kiểm tra giám sát được 26 lượt tổ chức đảng, 25 đồng chí cấp ủy viên chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Trí Quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Cơ bản tán thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo trước Đại hội, đồng chí cũng nhấn mạnh về định hướng phát triển trong thời gian tới. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, các đại biểu tham dự đại hội đã sáng suốt bầu 1 lần đủ 11 đồng chí có đủ năng lực trình độ tham gia ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện khóa XXIII.

Đức Thanh