Từ khóa:
Tổng số thông báo: 4
STTTiêu đềĐịa điểmThời gianTải
1Mời họpHội trường UBND huyện
Vào lúc14h:00Thứ Sáu
Ngày27/04/2018
  • 27-04-2018MH so 57 UBND huyen.signed.pdf
2Mời họp: V/v mời dự kỳ họp thứ Ba của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021Hội trường UBND huyện
Vào lúc07h:30Thứ Hai
Ngày12/12/2016
  • 92 TTHĐND.pdf
3Mời họp : 143/MH_UBNDPhòng họp UBND huyện
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày10/10/2016
  • MH 143 UBND.signed.pdf
4Mời họp : 142/MH-UBNDPhòng họp UBND huyện
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày06/10/2016
  • 075410_MH_142.signed.pdf
Số dòng / trangTrang 1/11