Thứ hai, ngày 30/11/2015

Thuận Thành khai trương cổng thông tin điện tử

09h03 | 05/12/2011

Ngày 2/12/2011, UBNN Huyện Thuận Thành tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử huyện Thuận Thành - www.thuanhthanh.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử này cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, tiềm năng của địa phương. Đáp ứng kịp thời những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công dân, tổ chức doanh nghiệp. Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc cới chính quyền huyện được nhanh chóng thuận tiện. Đồng thời ,nâng cao hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước của hệ thống cơ quan chính quyền huyện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của UBND huyện Thuận Thành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. 

154cf85cd_thuanthanh100.jpg
Các đồng chí lãnh đạo ấn nút điện tử phát lệnh khai trương cổng thông tin điện tử

f2a442415_thuanthanh103.jpg
Đ/c Lê Đình Thanh - Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành

041646add_trang_chu.jpg
Giao diện trang chủ của Cổng thông tin điện tử


Việc khai trương Cổng thông tin điện tử huyện Thuận Thành  là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hội nhập về CNTT của huyện với xu thế phát triển chung của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập. Đây  là bước chuyển quan trọng về tư duy và hình thức nhằm khai thác thế mạnh của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, từng bước hiện đại hoá phương thức điều hành công tác của UBND huyện Thuận Thành. 

Đức Thanh-Đài Thuận Thành

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.