Thứ năm, ngày 26/11/2015

Triển khai nghị quyết số 21-NQ-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI

10h18 | 31/05/2013

Tại hội nghị, thay mặt BTV huyện ủy Thuận Thành, đ/c trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ đã triển khai, quán triệt nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác BHXH, BHYT. Kế hoạch nêu rõ, các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, đồng chí bí thư huyện ủy đã nêu rõ cần tập trung những những kế hoạch cụ thể đến năm 2020 như: Toàn huyện có 60% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp8-8,5% dân số trên địa bàn huyện tham gia BHYT. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: tỷ lệ bảo hiểm xã hội còn thấp, chỉ mới đạt 20% lực lượng lao động xã hội; số người tham gia bảo hiểm mới đạt 65% dân số; công tác quản lý Nhà nước về triển khai BHXH, BHYT vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nghị quyết đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách này, với mục tiêu tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH và tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Vì Vậy, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Thuận Thành đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện chương trình hành động như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền về BHXH, BHYT. Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHY../.

Hữu Ánh

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.