Thứ bảy, ngày 28/11/2015

Một số kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện NQ TW4 khóa 11 ở xã Hoài Thượng

09h34 | 18/06/2013

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ xã Hoài Thượng đã ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Quán triệt sâu sắc trách nhiệm của cấp ủy đặc biệt là người đứng đầu. Chỉ đạo các tổ chức, các chi bộ, các đảng viên thực hiện phải nghiêm túc, thực chất và đồng bộ từ đảng bộ đến chi bộ. Đồng thời, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện ở đảng bộ, hướng dẫn các chi bộ thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng các chỉ thị, công văn của Đảng ủy như: Chỉ thị số 06 của ban tổ chức, chỉ thị số 15 của TW và một số hướng dẫn của ban kiểm tra… Đặc biệt là công văn số 48 của huyện ủy về triển khai thực hiện NQ4. Việc tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm và lấy ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân được chú trọng. Công tác kiểm điểm từ Ban Thường vụ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, tìm giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực sau kiểm điểm. Ông Nguyễn Đăng Biên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Thượng nhấn mạnh: “Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để báo cáo kết quả kiểm điểm, được hội nghị đánh giá cao. Nhiều tổ chức trực thuộc đã có cá nhân tự giác nhận khuyết điểm của mình và kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời đề ra hướng khắc phục cụ thể. Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, việc quản lý, điều hành, quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa tập thể và cá nhân…được đưa ra kiểm điểm, phân tích, mổ xẻ đánh giá một cách nghiêm túc. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc đã được thảo luận kỹ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và đưa ra bàn bạc, tập trung giải quyết”.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), bước đầu có một số chuyển biến rõ nét, cụ thể như: Đối với tập thể ban thường vụ tổ chức họp công khai với tỷ lệ tham gia của các đảng viên chi bộ đạt 85%. Trong Hội nghị đa số là các đồng chí đều có ý kiến, và có rất nhiều đồng chí có ý kiến 2-3 lần. Đồng thời, tập thể ban chấp hành đã góp ý cho ban thường vụ xã chỉ rõ 19 khuyết điểm cần khắc phục và sửa sai, Ban thường vụ đảng ủy xã đã khắc phục và sửa sai được 11 khuyết điểm. Đồng thời, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đã xác định 8 việc cần làm ngay, đến nay đã triển và khai đang khắc phục.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, đưa Nghị quyết trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực, trong năm 2013 và những năm tiếp theo, Đảng ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, tác phong làm việc; tập trung giải quyết và chỉ đạo tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân trên địa bàn xã quan tâm. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Hoàng Điểm

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.