NGHỊ QUYẾT: V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Thành khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1617

Đã truy cập : 41242617