Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4112

Đã truy cập : 45394920

Bầu cử Đại Biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để bảo đảm tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nội dung quan trọng.

 
 

Thời tiết ngày 19/05/2021

Không lấy được dữ liệu từ server